Chuyển phát nhanh COD trên toàn quốc

 Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các khách hàng kinh doanh theo xu hướng online .

NewwindExpress triển khai dịch vụ Phát hàng thu hộ tiền hàng (COD) trên toàn quốc.

Phát hàng Thu tiền (COD): Là dịch vụ đặc biệt được sử dụng kèm với các dịch vụ chuyển phát

 mà người gửi có thể uỷ thác cho NewwindExpress  thu hộ một khoản tiền của người nhận khi phát bưu gửi

(hàng hoá) và chuyển trả khoản tiền đó cho người gửi.

 

Mọi thông tin về dịch vụ vui lòng gọi : 

0901800103 ext : 102 hoặc  0906 64 3103  - khu vực phía nam

0901800103 ext : 203  hoặc  0902 823 103  - khu vực phía bắc